Meny

Ralph Riber

VD

Ekonom med 20 års erfarenhet som VD och styrelseledamot inom privat utförd vård, skola och omsorg. Har tidigare bl.a. varit styrelseledamot i Aleris, VD för Internationella Engelska Skolan samt Koncernchef för Ambea. Ordförande i Atleva.

Matilda Axlind

CFO

Civilekonom och EMBA med lång erfarenhet, tidigare auktoriserad revisor och Director på KPMG. Konsult i egen regi, bland annat uppdrag som CFO i Atviva sedan 2020.

Sara Karlin

Ordförande

Civilekonom med lång erfarenhet av att bygga bolag. Ordförande i Atvexa och Atviva. Styrelseledamot i Yepstr AB och ViSALit AB.

Peter Weiderman

Ledamot

Civilekonom, entreprenör och investerare. Grundare av investeringsbolaget Atnotera AB, verksamt inom vård, omsorg och utbildning mm. +25 års erfarenhet av investeringar och exekutiva uppdrag. Medgrundare till Ambea, Atvexa, Vårdapoteket, Atviva mfl.

 

Ola Collin

Ledamot

Docent och specialist handkirurgi. Grundare av Atleva Specialistvård.

Gustav Ecorcheville

Ledamot

Civilingenjör med 20 års erfarenhet från investeringsverksamhet. Investment Director på SEB Private Equity, tidigare
i och Enskilda Securities.

Anders Wallmon

Suppleant
Läkare och specialist i handkirurgi och ortopedi med över 30 års erfarenhet av arbete inom både offentligt driven sjukvård samt privat sjukvård. Han är medgrundare till HandCenter 2007 och, förutom den kliniska verksamheten, arbetat vårdentreprenöriellt med utvecklandet av vårdgruppen Atleva. Anders har senaste två decennierna arbetat med handkirurgi och då huvudsakligen med handledskirurgi inom vilket han är en nationell auktoritet.